กิจกรรมงานวันอาเซียน (Asean Day) ครั้งที่ 1 4 เมษายน 2557

กิจกรรมงานวันอาเซียน (Asean Day) ครั้งที่ 1  4  เมษายน 2557

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดโครงการวันอาเซียน

(Asean Day) ครั้งที่ 1 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากท่านกร ทัพพะรังสี เป็นประธานและบรรยาย
เรื่อง 
การเตรียมความพร้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ทำให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง


Written by 
Rate this item
(0 votes)
Read 889 times Last modified on วันพุธ, 09 กรกฎาคม 2557 08:23
05. 2018