หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา ...
2018-08-18 22:27:56
กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ      ...
2018-08-18 21:44:47
กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561
กิจกรรมรับน้องใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ               ค ...
2018-08-18 17:16:23
กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สา ...
2018-08-18 16:59:17
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 11
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11เมื่อระหว่างวันที่ 2 ...
2018-07-24 20:08:22
โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปี 2560
โครงการทักษะชีวิตนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ        วันที่ 21-22 พฤษภาคม ...
2018-07-15 01:09:51
โครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  สาขาวิชาคณิตศาสต ...
2018-07-15 00:41:43
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์รอบ 4
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร ...
2018-07-15 00:34:58
โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้อง ปี 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการ ...
2018-07-15 01:37:22
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์รับทุนอบรมภาคฤดูร้อนที่ประเทศรัสเซีย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาสำหรับอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ       วันที่ 10 ก ...
2018-07-15 00:27:44
ข่าวย้อนหลัง