หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic search
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ SSRU Academic Searchวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโน ...
2019-06-25 00:53:09
อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ
อบรมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ (SMART CLASSROOM)วันที่ 14 มิถุนายน 2561ณ ห้อง 26108 คณะวิทยาศาสตร์แล ...
2019-06-25 00:21:12
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ภาพบรรยากาศ  ...
2019-06-24 23:52:31
ข่าวย้อนหลัง