หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นทักษะการคำนวณและวิทยาศาสตร์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นทักษะการคำนวณและวิทยาศาสตร์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

admin imath
2023-08-18 10:57:41


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นทักษะการคำนวณและวิทยาศาสตร์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 

    เมื่อวันที่ 4 และ 6 กรกฏาคม 2566 อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม จัดกิจกรรมปรับพื้นทักษะการคำนวณและวิทยาศาสตร์ในโครงการกิจกรรมนักศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาแขนงวิชาเคมีและแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้สนุก ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักสูตรมากยิ่งขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา