หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปี 2560
โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปี 2560

admin imath
2018-07-15 01:09:51

โครงการทักษะชีวิตนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

       วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศจัดโครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  ณ บ้านไร่ไชยนมงคล จังหวัดนครราชสีมา