หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้อง ปี 2561
โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้อง ปี 2561

admin imath
2018-07-15 01:37:22

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ การเขียนโครงการ และเพื่อรับทราบกฎระเบียบในการเตรียมพร้อมสำหรับการรับน้องใหม่