หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศสอบสัมภาษณ์รอบ 4
บรรยากาศสอบสัมภาษณ์รอบ 4

admin imath
2018-07-15 00:34:58

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี