หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > กิจกรรมการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

admin imath
2019-03-06 13:42:55

กิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

      เนื่องด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ได้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพเมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมาได้รายงานผลสรุปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 26505 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แก่น้องๆชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเร็วๆนี้ รวมถึงน้องๆชั้นปีอื่นๆ ซึ่งจากการรายงานผลในครั้งนี้แอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนะคะ