หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานอาจารย์/นักศึกษา > แอพลิเคชันเกม
แอพลิเคชันเกม

admin imath
2019-06-26 09:34:05

       เรื่อง  แอปพลิเคชันเกม Fractal Farm 

       ผู้จัดทำ  นายภัทรพล เอมดี และนางสาวเยาวลักษณ์ คิดถูก

       ปี พ.ศ.  2561

       อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ กัญญารัตน์ บุษบรรณ