หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานอาจารย์/นักศึกษา > โครงงานวิจัยของนักศีกษา
โครงงานวิจัยของนักศีกษา

admin imath
2019-01-08 23:01:49

       เรื่อง  แอปพลิเคชันพจนานุกรมคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน 

              บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

              Mathematics Dictionary Application for Student 

              on Android Operating System

       ผู้จัดทำ  นายคชาพล มิตรดี

                 นายเจนณรงค์ อุปวรรณะ

       ปี พ.ศ.  2560

       อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.สาริสา ปิ่นคำ

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น