หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

admin imath
2018-06-13 00:55:31

โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11 มินายน 2561  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพหลักสูตร  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ในเดือนกรกฏาคม 2561 โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์สารสนเทศจะเข้ารับการตรวจประเมินในวันที่ 10 กรกฏาคม 2561


ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 มินายน 2561