หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร

admin imath
2019-02-07 22:55:26

Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร

วันที่ 6 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.

            นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการอบรม Microsoft word ขั้นสูงเพื่อการทำเอกสารอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี ผศ.ดร.นิศากร สังวาระนที เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะ #IMATHNEWS