หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561"คณิตศาสตร์กับงานเกษตรกลว ...
2019-06-25 00:29:24
โครงการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการอบรม การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-06-26 09:33:55
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPointวันที่ 27 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.  & ...
2019-06-26 09:33:43
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสารวันที่ 6 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.      &n ...
2019-02-07 22:55:26
ข่าวย้อนหลัง