หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา

การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPointวันที่ 27 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.  & ...
2019-02-27 19:47:22
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสารวันที่ 6 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.      &n ...
2019-02-07 22:55:26
งานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2
งานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2           วั ...
2019-02-01 20:36:41
ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM
ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM         วันที ...
2019-03-06 13:42:32
Goodbye Senior "BOHOCHIC PARTY"
Goodbye Senior"BOHOCHIC PARTY"จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ...
2019-02-01 19:24:08
กิจกรรมการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560      เนื ...
2019-03-06 13:42:55
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา ...
2019-03-06 13:43:09
กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
โครงการกิจกรรมนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561กิจกรรมศึกษาดูงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ      ...
2019-03-06 13:43:31
กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561กิจกรรมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สา ...
2019-01-12 22:13:34
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 11
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา “เสริมสร้างทักษะทางปัญญา” ครั้งที่ 11เมื่อระหว่างวันที่ 2 ...
2019-03-06 13:48:24
ข่าวย้อนหลัง