หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา
โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561"คณิตศาสตร์กับงานเกษตรกลว ...
2019-06-25 00:29:24
โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 13 พฤษภาคม 2562ณ พ ...
2019-06-25 00:37:10
สอบวัดผลโครงการวิจัย
การสอบวัดผลการทำโครงงานวิจัยวันที่ 27 มีนาคม 2562   เวลา 14.30 -17.00 น. ณ ห้อง 26506-507 ...
2019-03-31 00:06:11
สอบวัดผลโครงงานวิจัย
การสอบวัดผลการทำโครงงานวิจัยวันที่ 26 มีนาคม 2562   เวลา 11.00 -17.00 น. ณ ห้อง 26108 คณะว ...
2019-06-26 09:33:16
โครงการอบรมการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
โครงการอบรม การแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพณ ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2019-06-26 09:33:55
โครงการอบรม Line Chat Bot
โครงการอบรม Line Chat Botณ ห้อง 26301 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 20 ...
2019-03-24 02:27:56
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPointวันที่ 27 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.  & ...
2019-06-26 09:33:43
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสาร
Microsoft Word สำหรับการพัฒนางานเอกสารวันที่ 6 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.      &n ...
2019-02-07 22:55:26
งานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2
งานประชุมวิชาการ SCI SSRU Mini Conference 2019 ครั้งที่ 2           วั ...
2019-06-26 09:34:52
ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM
ค่าย สนุกคิด เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ด้วย STEM         วันที ...
2019-03-06 13:42:32
ข่าวปัจจุบัน