หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

admin imath
2018-07-15 00:41:43

โครงการทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศ โดยมีหัวข้อในการอบรม การสร้างรายได้ออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยวิทยากร ดร. อเสข ขันธวิชัย เป็นผู้ให้ความรู้และมุมมองผ่านประสบการณ์ตรง