หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

admin imath
2019-06-25 00:37:10

โครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ ดร. สาริสา ปิ่นคำ หัวหน้าโครงการ จัดโครงการทักษะชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นอกชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการใช้ในการดำเนินชีวิตในอนาคต โดยในกิจกรรมนี้ได้จัด ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี โดยมีคณาอาจารย์ได้แก่ รศ.ดร. นิศากร สังวาระนที อาจารย์กัญญารัตน์ บุษบรรณอาจารย์ ดร. อเสช ขันธวิชัย  และอาจารย์ ดร. ไพลิน ชยาภัม และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรม 


ภาพบรรยากาศกิจกรรม