หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561
กิจกรรมรับน้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2561

admin imath
2018-08-18 17:16:23

กิจกรรมรับน้องใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรสส. ได้จัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ให้กับนักศึกษา ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2561  โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศได้จัดซุ้มเพื่อรับน้องใหม่และร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และทำความรู้จักรุ่นพี่ และอาจารย์ในสาขาวิชา ในกิจกรรมนี้อาจารย์ในสาขาได้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 

ภาพบรรกาศกิจกรรม