หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/กิจกรรมของนักศึกษา > การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint
การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint

admin imath
2019-06-26 09:33:43


การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม PowerPoint

วันที่ 27 ก.พ.62  เวลา 8.00-11.00น.

           นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์สารสนเทศชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการอบรโปรแกรม PowerPoint เพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์สุทัศน์ กำมนี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะ #IMATHNEWS