หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์รับทุนอบรมภาคฤดูร้อนที่ประเทศรัสเซีย
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์รับทุนอบรมภาคฤดูร้อนที่ประเทศรัสเซีย

admin imath
2018-07-15 00:27:44

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มอบทุนการศึกษาสำหรับอบรมภาคฤดูร้อนในต่างประเทศ

       วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 1 คน คือ นายฉัตรมงคล สมุทรเขต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 60) เพื่อเดินทางไปฝึกอบรมภาคฤดูร้อน ณ Kazan Federal University สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปี 2561 ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จึงเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งสเริมทักษะของนักศึกษาให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของตนเอง การเรียนรู้เพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวต่างชาติ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในการร่วมมือทางวิชาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเพื่อความยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย